Algemene voorwaarden
 

1. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fixlab en een de consument waarop Fixlab deze voorwaarden  van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Prijzen: Onze prijzen zijn inclusief BTW.

3. Garantie : Fixlab geeft op alle producten garantie, Zo kunt u onbezorgd genieten van uw aankoop!

Indien niet anders vermeld gelden de volgende garantietermijnen:

•minimaal 1 maand  tot maximaal 12 maanden garantie op en tweedehands hardware (vervanging indien mogelijk).

Accu’s:  wij verkopen onze laptops met werkende accu die minimum 60 minuten moet werken zonder stroom, helaas geven wij geen garantie op accu’s [ Uitsluitend op nieuwe zit 6 maanden garantie op ].

Garantie op adapters wordt alleen verleend op het blok, dus niet op kabel (draadbreuk) of schade aan de connector. 

 

De garantie voor Software wordt door de licentiegever van de Software gegeven, dus u kunt nooit een soort garantie over software verwachten  waardoor problemen zijn ontstaan door virussen etc.

Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en / of niet aan Fixlab toe te rekenen waaronder ongelukken,  beschadiging, blootstelling aan water en kortsluiting.

– Garantie op al onze producten komt te vervallen door:

– Misbruik, onkundig onderhoud en/of installatie, Verwaarlozing, Mechanische schade, Na regelen, reparatie en/of modificatie door een andere partij dan Fixlab.

– Schade als gevolg van geweld, vocht, stof, stroomonderbreking of vormen van geweld door een hogere macht.

– Slijtageverschijnsel welke direct of indirect het gevolg zijn van de omgeving waarin het product zich bevindt of heeft bevonden.

•Let op!

•Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf

•veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

•Onsite garantie regelt u zelf met het bedrijf die de onsite garantie afhandelt,